Woningcommunicatie Groot Berg en Dal

Dit serviceappartementencomplex is voorzien van woningcommunicatie over een IP-netwerk. Zorg- en noodmeldingen worden gedaan met een touchscreen.

Over Groot Berg en Dal

WENQ heeft samen met HS Engineering een innovatief gebouwcommunicatie- en woningcommunicatiesysteem gerealiseerd voor 130 woningen. Door voor software en hardware te kiezen welke gebaseerd zijn op internettechnologie is het een flexibel systeem wat kan meegroeien met alle toekomstige ontwikkelingen. Het woningcommunicatiesysteem kan faciliteren in de diensten die met wil hebben in een woning. Denk hierbij aan deurvideointercom in de appartementen, brandmelders in de appartementen en algemene ruimtes en zorgmeldingen voor diegene die daar gebruik van willen maken in de appartementen.

Daarnaast is er voor de bewoners een informatiescherm geplaatst in de hal waarop algemene informatie te zien is en wat voor bezoekers dient als routeringssysteem wanneer men het gebouw binnenkomt.

Het Proces

In eerste instantie hebben wij in samenwerking met HS engineering een inventarisatie en visierapport infrastructuur geschreven voor Service Appartementen Complex Groot Berg en Dal. De directie en de bewonerscommissie hadden veel vragen over hoe om te gaan met de communicatie binnen en buiten het gebouw. Middels dit visierapport hebben wij op een overzichtelijke wijze de huidige situatie in kaart gebracht en aangegeven hoe dit getransformeerd kan worden naar een woningcommunicatie systeem op basis van IP. In samenspraak met de huisadviseur ROYAL HASKONING en de directie en bewonerscommissie is besloten de conclusie uit dit rapport te delen en hebben besloten dat toekomstige apparatuur IP-geschikt moet zijn, zodat het gebruik kan maken van het te realiseren universele netwerk.

In de eerste fase van de renovatie wordt het huidige Ericsson intercomsysteem uit 1973 voor een gedeelte vervangen door een video-deur-intercomsysteem met een touchscreen. Door de grote en overzichtelijkheid van het scherm is dit ook voor de oudere bezoeker een eenvoudig te bedienen techniek. Daarnaast wordt er ook een informatiescherm bij de receptie balie geplaatst. Hierop zal informatie te zien zijn voor bewoners en bezoekers. Tevens is er een routeringssysteem welke de bezoeker op een overzichtelijke wijze de weg zal wijzen naar het appartement van de bewoner.

Tijdens de renovatie van een veertigtal lifthallen wordt bij Service Appartementen Complex Groot Berg en Dal de traditionele verlichting vervangen voor LED-downlighters. Tevens is het verticale netwerk aangelegd in combinatie met de de renovatie van de liften door OTIS wat een aanzienlijke besparing is gerealiseerd op de aanlegkosten.

De LED verlichting wordt automatisch geschakelde verlichting tot 90% bespaart op de stroomkosten. Een noodstroomvoorziening zorgt voor licht bij het uitvallen van de netspanning. Veiligheid gaat zo samen in een moderne innovatieve oplossing.

Groot Berg en Dal tweede fase gerealiseerd

Dhr. Meinema (directeur) aan het woord:
Renovatie van het deurbelsysteem, een verouderd analoog werkend personenalarmsysteem, gewenst videocontact met de voordeur, stijgende digitale belangstelling bij kandidaatkopers leidden in 2007 tot de behoefte om serviceflat Groot Berg en Dal te digitaliseren. Na een Quickscan domotica uitgevoerd door Wenq en HS Engineering werd in 2009 het intercom systeem vervangen door een aanraakscherm en geïntegreerd met bestaande huistelefoons. Door gefaseerde uitvoering en met subsidie van de provincie Gelderland heeft in 2011 het project verder zijn beslag gekregen. Gerealiseerd zijn:

– Een digitaal intercomsysteem met videocontact.
– Een “in huis werkend” personenalarmeringssysteem op IP-basis Niet meer bellen met een centrale buitenshuis, maar directe doormelding via het mobiel internet en opvolging vanuit door eigen zorgpersoneel.
– Een rookdetectiesysteem met alarmmelding op lokaal niveau ( per lifthal).

Wij verwachten door de samenwerking met HS engineering en Wenq voorbereid te zijn op toekomstige diensten, gefaciliteerd op bewonerswens.

Rob Meinema (directeur)

Bekijk ook

Laat ons u bellen:

    Uw naam

    Uw telefoonnummer

    Contactgegevens