Woningcommunicatie Lindenhove Serviceappartementen

Herinrichting woningcommunicatie bij Lindenhove Serviceappartementen te Apeldoorn. WENQ bracht verschillende partijen samen.

Over Lindenhove

Van communicatiesysteem tot informatievoorziening

WENQ heeft samen met HS Engineering een innovatief woningcommunicatiesysteem gerealiseerd voor 190 woningen. Door voor software en hardware te kiezen welke gebaseerd zijn op internettechnologie is het een flexibel systeem wat kan meegroeien met alle toekomstige ontwikkelingen. De woningcommunicatie kan faciliteren in de diensten die met wil hebben in een woning. Denk hierbij aan deurvideo-intercom in de appartementen, brandmelders in de appartementen en algemene ruimtes en zorgmeldingen voor diegene die daar gebruik van willen maken in de appartementen.

Daarnaast is er voor de bewoners een informatiescherm geplaatst in de hal waarop algemene informatie te zien is en wat voor bezoekers dient als routeringssysteem wanneer men het gebouw binnenkomt.

Over Serviceflat Lindenhove

Het complex (geopend in 1973) omvat 180 appartementen voor 50-plussers. In het centrale gedeelte bevinden zich de ontvangstruimte met receptie en een recreatiezaal. De eigenaren van de appartementen vormen een Vereniging Van Eigenaren (VVE).

Het totale project is in vier verschillende fasen uitgevoerd. Fase één van het project is in het eerste kwartaal van 2010 afgerond en omvatte de quickscan domotica. Eind 2010 werden de tweede en derde fase afgerond. Deze omvatten de uitrol van de volledige infrastructuur naar de meterkasten van de woningen. Essentieel is het neerzetten van een solide en open netwerk, afgestemd op de individuele behoeften van ouderen. ‘Domotica moet naadloos, pijnloos en probleemloos zijn’. Bij toepassingen voor ouderen gaat de aandacht vooral uit naar de functies op het gebied van zorg, communicatie, comfort, veiligheid en energie. Ook werd het IP-touchscreen (aanraakscherm) in de woningen met geïndividualiseerde functies geïmplementeerd. Dit scherm is geschikt voor het koppelen en eenvoudig bedienen van alle toegepaste domoticavoorzieningen in de woning en gebouw. Tevens kunnen diensten als maaltijdservices, zorgcontact, etc. worden geïntegreerd.

De laatste fase was gepland voor 2013. In deze fase worden de rookmelders geïmplementeerd, met selectieve doormelding naar bijvoorbeeld buren of bewoners van een deel van het gebouw. Op deze wijze zullen de vluchtwegen voor de bewoners van rookdetectie worden voorzien. Dit om vroegtijdige signalering mogelijk te maken, zonder dat er paniek ontstaat door volledige alarmering.

Waarom een uniform netwerk?

Het gebruik van een open netwerk ten behoeve van woningcommunicatiesysteem en domotica is zeer innovatief. Op dit moment zijn er meerdere aanbieders die de stap naar domotica over IP hebben gezet. Zij gebruiken hiervoor echter een gesloten platform. Hierdoor worden andere dienstenaanbieders beperkt in hun mogelijkheden, of dienen zij weer een nieuwe infrastructuur aan te leggen voor hun dienst. Voordelen van een uniform netwerk zijn:

• Eenvoudige netwerkinfrastructuur.
• Diensten en apparatuur op basis van het TCP/IP protocol kunnen nu en in de toekomst worden toegevoegd. Het systeem kan met de tijd ‘meegroeien’.
• Eenvoudige montage.
• Bewezen kwaliteit.
• Integreerbaar met bestaande installaties.
• Integreerbaar met CRM, ERP of andere back-office systemen.
• Modulaire opbouw, dus eenvoudig uitbreidbaar.
• Geschikt voor nieuwbouw én renovatie.
• Service op afstand mogelijk voor beheer of analyse.
• Lagere onderhoudskosten.
• Goedkoper dan het gebruik van verschillende deelsystemen.
• Het systeem faciliteert in mogelijkheden en wordt gebouwd vanuit de behoefte van de bewoner.

Renovatie Serviceflat Lindenhove Gereed

Dat het gereedkomen van de interne renovatie samen valt met het 40 jarig bestaan is geen toeval. Het afgelopen jaar is door veel mensen hard gewerkt. De architect heeft gezorgd voor een prachtig ontwerp met een moderne uitstraling. WENQ en HS Engineering waren het gehele traject betrokken bij het ontwerp en realisatie van het moderne communicatiesysteem welke de volledige integratie verzorgt van een aantal deelsystemen zoals, video deurintercom, toegangscontrole, brandalarmering met doormelding naar de buren en zorgalarmering met doormelding aan zorgmedewerkers van “De Goede Zorg”. Het resultaat is een modern en veilig gebouw, klaar om in de veranderde markt van service appartementencomplexen, diensten en woongenot te bieden voor de huidige en toekomstige bewoners

Dat het gereedkomen van de interne renovatie samen valt met het 40 jarig bestaan is geen toeval. Het afgelopen jaar is door veel mensen hard gewerkt. De architect heeft gezorgd voor een prachtig ontwerp met een moderne uitstraling. WENQ en HS Engineering waren het gehele traject betrokken bij het ontwerp en realisatie van het moderne communicatiesysteem welke de volledige integratie verzorgt van een aantal deelsystemen zoals, video deurintercom, toegangscontrole, brandalarmering met doormelding naar de buren en zorgalarmering met doormelding aan zorgmedewerkers van “De Goede Zorg”. Het resultaat is een modern en veilig gebouw, klaar om in de veranderde markt van service appartementencomplexen, diensten en woongenot te bieden voor de huidige en toekomstige bewoners

Bekijk ook

Laat ons u bellen:

    Uw naam

    Uw telefoonnummer

    Contactgegevens