Meer doen met uw bestaande intercomsysteem

Nederland is sterk aan het “vergrijzen”. De bevolkingsgroep van 55 jaar en ouder wordt steeds groter. Deze mensen moeten vaak langer in hun huidige woning blijven wonen omdat doorstromen in verband met lichamelijke klachten naar andere woonvormen vaak niet mogelijk is. Ook mensen met een lichamelijke beperking wonen niet meer per definitie in instellingsgebouwen maar meer en meer in gewone woningen. Dit alles brengt in de maatschappij op het terrein van wonen nogal wat veranderingen met zich mee. Daarmee zal in de nieuwbouw en bij de bestaande woningvoorraad meer rekening gehouden moeten worden, zowel in de particuliere als de huursector.

Bij het veranderen van de leefsituatie verandert de vraag op het gebied van wonen. Er ontstaat een behoefte aan woningautomatisering die ervoor zorgt dat men langer zelfstandig kan blijven wonen in de huidige woning. Veel van deze oplossingen worden op dit moment gefinancierd door de overheid onder andere via de WMO. Om de kosten voor de samenleving in de hand te houden zal op het gebied van woningautomatisering veel geïnnoveerd moeten worden. Er moeten oplossingen komen die breed toepasbaar zijn, dus niet alleen voor nieuwbouw maar ook voor de bestaande woningvoorraad.

In de  woningcommunicatie zijn er veel nieuwe oplossingen gekomen op het gebied van wonen, welzijn en veiligheid voor nieuwbouw en grootschalige renovatieprojecten. De bestaande woningbouw is hierbij echter onderbelicht.

Een essentieel onderdeel van de woningcommunicatie is al vanaf de jaren 60 het deurintercom systeem. De functionaliteit en bediening van het deur intercom systeem, communiceren met de bezoeker bij de centrale toegangsdeur van het appartementencomplex en het openen van deze deur via een binnenpost in de hal van het appartement, is in al die jaren nauwelijks veranderd. Er is de laatste jaren wel beeld bijgekomen, video deurintercom.

Ook wordt er niet specifiek doorontwikkeld voor deur-intercomsystemen in de bestaande woningbouw.

WENQ heeft door zijn innovatieve karakter de laatste jaren veel te maken gehad met vragen op het gebied van woningcommunicatie.

Wij zijn in aanraking gekomen met de problematiek rondom het toegang verlenen aan bezoekers bij appartementencomplexen. Bewoners die bijv. bedlegerig of moeilijk ter been zijn, kunnen niet eenvoudig bij de binnenpost van het intercomsysteem komen, om zo op een veilige manier, bezoek toegang te verlenen tot de woning. Het binnenlaten van de thuiszorg, een huisarts, tafeltje dekje of gewoon bezoek is een groot probleem. Bestaande oplossingen zijn vaak niet toereikend. Denk hierbij aan de huidige sleutelproblematiek bij thuiszorgorganisaties die de tal van sleutels van cliënten in beheer hebben.

Het is van belang dat de bewoner,  vanuit elke plaats in de woning, kan communiceren met bezoek dat aanbelt en toegang kan verlenen tot het appartementencomplex en de woning.

Onze intercomtoepassingen

Laat ons u bellen:

    Uw naam

    Uw telefoonnummer

    Contactgegevens