Welzijn door techniek

Domotica is een begrip dat al een tijdje bestaan, maar gelukkig leven we nu in een tijdperk waarin we vele malen meer kunnen als vroeger. Er zijn veel meer mogelijkheden tot het koppelen van diverse systemen en we kunnen nu denken in oplossingen vanuit de bewoner of gebruiker als individu. De techniek faciliteert de mens en niet andersom. Kortom het gebouw of uw woning laten meegroeien aan de eisen die we als maatschappij stellen en aan de woonwensen die bij een bepaalde levensfase horen, van jong tot oud.

Wat is domotica?

 • Domotica (ook wel huisautomatisering of smart homes genoemd) is het toepassen van elektronica ten behoeve van de automatisering van processen in en om de woning of appartementencomplexen. Het woord “domotica” is een samentrekking van het Latijnse woord domus (huis) en het suffix -tica dat duidt op ’toegepaste wetenschap’.

  De integratie van technologie en diensten, ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven. Bij domotica draait het dus niet alleen om integratie van techniek en bediening in de woning, maar ook om de dienstverlening van buitenaf naar de woning.
  Domotica houdt in dat sensoren instaan voor de bediening van actuatoren door tussenkomst van een processor of controller of computer. Domotica zijn de mogelijkheden van de industriële bedrijfsautomatisering toegepast op een woning.

  via: https://nl.wikipedia.org/wiki/Domotica

Onze domoticatoepassingen

Laat ons u bellen:

  Uw naam

  Uw telefoonnummer

  Contactgegevens