Domotica in de zorg

Wenq bepaalt in samenwerking met de cliënt en de zorgverlener waar de cliënt wel en niet zelfstandig toe in staat is en waar domotica juist goed bij kan helpen.

Wat is Domotica?

Domotica in de zorg

Zelf doen wat kan en ondersteuning krijgen waar je het nodig hebt, dat is onze visie als we praten over het toepassen van domotica in de zorg. Bij WENQ praten we liever over functionele domotica. Domotica die mensen met een beperking ondersteunt in het dagelijks leven zonder dat dit belemmerend werkt voor bijvoorbeeld iets als voldoende lichaamsbeweging.
Samen met de cliënt en de zorgverlener wordt er bepaald waar de cliënt wel en niet zelfstandig toe in staat is en waar domotica juist goed bij kan helpen. Zelfstandigheid en zelfredzaamheid zijn daarbij het allerbelangrijkste!

De inzet van domotica

Domotica wordt veelal ingezet voor mensen met een fysieke beperking. Bijvoorbeeld om verlichting aan te sturen, de tv te bedienen, gordijnen open en dicht te doen en voor het aansturen van huishoudelijke apparatuur. Hierdoor zijn deze mensen minder afhankelijk van ondersteuning van zorgverleners en mantelzorgers.
Ook kan domotica worden ingezet in combinatie met verpleegoproepsystemen. Bijvoorbeeld door in een alarmsituatie een spreekluisterverbinding te openen en tegelijkertijd de deur te ontgrendelen voor de zorg.

Wat kan Domotica betekenen in Zorggebouwen

Wij kunnen een Quickscan Domotica uitvoeren zodat u een visie krijgt over hoe om te gaan met domotica in uw zorggebouw.

De in dit domotica-rapport beschreven inventarisatie en visie zullen samen met de wensen van de VvE en de bewoners een leidraad zijn voor het schrijven van een Programma Van Eisen (PvE). Waar de eisen voor de in de toekomst aan te schaffen technische apparatuur zullen staan. Hierdoor wordt integratie van (nieuwe) technieken bevorderd en worden kosten van systeemafhankelijke infrastructuur beperkt of voorkomen. In het Programma van Eisen zal tevens worden beschreven aan welke voorwaarden (toekomstige) aankopen volgens de visie moeten voldoen. Daarnaast zal er een indicatie van de kosten worden gemaakt waarmee het Meer Jaren Onderhoudsplan rekening moet houden.

Bekijk ook

Laat ons u bellen:

    Uw naam

    Uw telefoonnummer

    Contactgegevens