Domotica voor de Vereniging van Eigenaren

Samen met de VvE kijkt WENQ naar de mogelijkheden wat betreft domotica in appartementencomplexen, serviceappartementencomplexen of flatgebouwen.

Wat is Domotica?

Domotica in woningen en woongebouwen

Domotica bestaat natuurlijk al heel lang. Maar nu leven we in een tijdperk waarin we vele malen meer kunnen dan vroeger. Er zijn veel meer mogelijkheden tot het koppelen van diverse systemen en we kunnen nu denken in oplossingen vanuit de bewoner als individu. Kortom de woning laten meegroeien aan de eisen die we als maatschappij stellen en aan de woonwensen die bij een bepaalde levensfase horen, van jong tot oud.

Hoe kan een VvE omgaan met domotica in woongebouwen

Voor de domotica in appartementencomplexen, serviceappartementencomplexen of flatgebouwen moet men eerst kijken naar de wensen en eisen van de diverse partijen, zoals bewoners en dienstverleners, op het gebied van wonen, welzijn en veiligheid. Vervolgens moet geïnventariseerd worden wat er aan techniek in het gebouw is. Belangrijk is ook om te kijken wat de financiële mogelijkheden zijn om zo ook een realistisch plan te kunnen maken. Dit plan kan in één keer worden uitgevoerd of in fasen.

Wat kan WENQ betekenen voor een Vereniging van Eigenaren

Wij kunnen een Quickscan Domotica uitvoeren zodat u als VvE een visie krijgt over hoe om te gaan met domotica in uw woongebouw.

De in dit domotica-rapport beschreven inventarisatie en visie zullen samen met de wensen van de VvE en de bewoners een leidraad zijn voor het schrijven van een Programma Van Eisen (PvE). Waar de eisen voor de in de toekomst aan te schaffen technische apparatuur zullen staan. Hierdoor wordt integratie van (nieuwe) technieken bevorderd en worden kosten van systeemafhankelijke infrastructuur beperkt of voorkomen. In het Programma van Eisen zal tevens worden beschreven aan welke voorwaarden (toekomstige) aankopen volgens de visie moeten voldoen. Daarnaast zal er een indicatie van de kosten worden gemaakt waarmee het Meer Jaren Onderhoudsplan rekening moet houden.

Bekijk ook

Laat ons u bellen:

    Uw naam

    Uw telefoonnummer

    Contactgegevens