Quickscan Domotica woon- en zorggebouwen

Met een quickscan domotica krijgt u snel inzicht welke methoden er mogelijk zijn om (toekomstige) technieken te integreren in uw huidige infrastructuur.

Over de quickscan

Een welkom hulpmiddel

De technische ontwikkelingen, met name geschikt voor oudere bewoners, nemen juist nu met het oog op de komende vergrijzing in snel tempo toe. Veel ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. De introductie van moderne informatie- en communicatietechnologie in woningen is een welkom hulpmiddel bij het honoreren van die wens.

Waarom een quickscan domotica?

Doel van een quickscan domotica is om integratie van alle technieken in de toekomst te waarborgen en misinvesteringen door aanleg van steeds dienstgebonden infrastructuur te voorkomen. In een domotica-systeem zullen de aspecten welzijn, zorg en veiligheid moeten worden gefaciliteerd vanuit het oogpunt van de bewoner. De techniek wordt aangepast aan de bewoner en niet andersom.

Hoe werkt het?

Na een interview met een afvaardiging van bestuur en bewoners wordt de huidige stand van zaken van diensten en techniek geïnventariseerd en de mogelijkheden van wensen uitgewerkt en in kaart gebracht. De in rapport beschreven inventarisatie en visie vormen samen met de wensen van het bestuur een leidraad zijn voor in de toekomst aan te schaffen technische apparatuur.

Wij hebben al bij diverse zorg/woongebouwen met succes een quickscan domotica uitgevoerd en ook dit jaar worden weer een aantal klanten begeleid in hun technische keuze en te nemen beslissingen.

Bekijk ook

 • Later teruglezen?

  Later nog eens teruglezen wat wij voor u kunnen doen? Of graag een afdrukje meenemen?

 • Slimme zorgprojecten

  De woningcommunicatie van serviceflat Lindenhove wordt ook beschreven in het Domoticakompas, geschreven door Masi Mohammadi, lector “architecture in Health” van de hogeschool Arnhem en Nijmegen.

Laat ons u bellen:

  Uw naam

  Uw telefoonnummer

  Contactgegevens