WENQ |
Woningcommunicatie en automatiseringstechniek

WENQ |
Advies, Realisatie en Beheer

WENQ |
Oplossingen om langer zelfstandig thuis te wonen

WENQ verbindt mens en techniek in woon-, werk- en zorgomgeving.

Wij bieden hierin oplossingen die aansluiten op de mens, van bewoner tot zorgprofessional en van familie en vrienden tot mantelzorger. Op het gebied van woningcommunicatie en automatiseringstechniek ontwikkelen wij nieuwe technologieën of zetten wij bestaande techniek in.

Met techniek dragen wij bij aan een beter welzijn voor de mens. Denk hierbij aan oplossingen voor mindervaliden en ouderen om zo langer thuis te kunnen blijven wonen. Ook proberen wij zo een bijdrage te leveren om de zorgkosten te beperken. Wij werken voor zorginstellingen, zorgverzekeraars,  overheid, gemeenten in het kader van de Wmo en eigenaren van gebouwen en woningen.

De overheid stimuleert dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Een oplossing hierbij is de ICT. WENQ werkt al jaren samen met partners om hier oplossingen voor te bouwen.

Van communicatie in hele gebouwen

De afgelopen jaren hebben wij voor circa 350 woningen communicatieoplossingen gebouwd waarbij  de gehele communicatie in het gebouw via een IP netwerk gaat. Op het gebied van Welzijn, Zorg en Veiligheid  zijn daarbij verschillende diensten geïntegreerd. Hierbij moet u denken aan video deurintercom, zorgalarmering, sociale alarmering, brandmelders en toegangscontrole.  Ook wel Domotica genoemd, de integratie van technologie en diensten, ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven.

Tot veiligheid in uw eigen huis

Niet in ieder gebouw hoeven er nieuwe systemen aangelegd te worden, vaak wordt er gebruik gemaakt van  bestaande technieken. Zo hebben wij een interface ontwikkeld waarbij bijvoorbeeld een draadloze seniorentelefoon aan het intercomsysteem van een appartementencomplex kan worden gekoppeld. Bewoners kunnen dan met “de draadloze intercom” de thuiszorg, huisarts, tafeltje dekje, de postbode en mantelzorger veilig binnenlaten in de flat en woning. Kortom± wij innoveren met bestaande technieken zodat het ook in uw huis gemakkelijk wordt om veilig bezoek binnen te laten.

Bezoek direct

Woningcommunicatie en automatiseringstechniek

WENQ verbindt mens en techniek. Innoveren en buiten het kader denken liggen hieraan ten grondslag: zo loopt WENQ voorop met oplossingen, diensten en producten.

Langer zelfstandig thuis wonen

WENQ biedt verschillende oplossingen en aanpassingen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen.

Woningcommunicatie over een IP-netwerk

WENQ realiseerde bij serviceappartementencomplex Groot Berg en Dal een volledig nieuw systeem voor zorgcommunicatie, brandmelding en deurvideointercom.

Samenwerken

WENQ werkt samen met verschillende partners, zodat we voorop lopen in het verbinden van mens en techniek. Denk hierbij aan universiteiten, hogescholen, gemeentes, provincies en technologiebedrijven.

Welzijn, zorg & veiligheid voor 190 woningen

WENQ realiseerde de woningcommunicatie voor
serviceflat Lindenhove te Apeldoorn. Dit nieuwe
systeem over IP waarborgt de zorg, veiligheid en
het welzijn van de bewoners van Lindenhove.

Innoveren en ontwikkelen

WENQ ontwikkelt gespecialiseerde oplossingen voor touchscreens, intercomsystemen en gebouwtelefonie. Hierbij staat de eindgebruiker centraal en ligt de focus op een intuïtieve, begrijpelijke bediening.

Standaard producten innovatief inzetten

WENQ gebruikt standaard producten in nieuwe situaties. Zo kunnen problemen in de woningcommunicatie en automatiseringstechniek snel worden opgelost.

Laat ons u bellen:

    Uw naam

    Uw telefoonnummer

    Contactgegevens